ATSU-Skåne

Välkommen till ATSU-Skåne!

Samhällets tystnad är förövarens bästa skydd och de utsattas största hinder till läkning och upprättelse!

ATSU-Skåne finns för dig som är vuxen och som
• har utsatts för sexuella övergrepp som barn
• är anhörig till utsatta barn
• i ditt arbete stöter på dessa problem och behöver handledning
• vill lära dig mer om övergrepp

ATSU-Skåne erbjuder
• enskilda stödsamtal
• stödgrupper
• informationsträffar
• föreläsningar
• professionella kurser med fallstudier
• utbildning för dig som vill bli stödperson

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.

Vårt mål är att ge stöd åt de som utsatts för sexuella övergrepp som barn och deras anhöriga. Vi vill också ge ökad kunskap till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och vuxna som är eller har varit utsatta.

Vår ambition är att öppna upp så att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Vi vill sprida kunskap om de symptom och signaler som utsatta kan visa för att på så sätt verka för att övergreppen ska upptäckas så tidigt som möjligt.

(Filmen är hämtad från Barnombudsmannens sida, digitala berättelser. Ungdomarna har själva producerat filmerna om sig själva och om sin utsatthet.)

ATSU-Skåne är ingen myndighet. Vi finns till för att ge råd om samhällets övriga resurser och kan slussa vidare till olika myndigheter. Vi kan upplysa om vilka rättigheter man har som utsatt eller som anhörig till utsatta barn och vilka skyldigheter samhället har.

skane_rgb_pos_r2logo HBG_logotyp_NEG_stående

 

Comments are closed