Värdegrund

Ladda ner: ATSU-Skånes integritetspolicy

ATSU-Skånes integritetspolicy

Den 25 maj infördes en ny dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation) i hela Europa. Det är en viktig lag särskilt med tanke på de känsliga frågorna som vi arbetar med.

Dina uppgifter i vår utskickslista

Dina uppgifter i vår utskickslista sparas för att ATSU-Skåne ska kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig med information om vår verksamhet. De personuppgifter som behandlas är ditt namn, din e-postadress och eventuellt din arbetsplats. Dessa uppgifter skickas aldrig ut till andra företag eller personer.

Om du vill avregistrera dig vår utskickslista hör av dig så att vi kan plocka bort dina uppgifter från listan. Vill du fortsätta att få nyhetsbrevet behöver du inte göra något.

 Dina uppgifter i vårt medlemsregister

ATSU-Skåne värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. I vårt medlemsregister har vi: Din e-postadress, ditt namn och eventuellt ditt mobilnummer. Dina personuppgifter lämnas aldrig vidare till en tredje part.

Tänk på att när du blir medlem, samtycker du till att vi har dina uppgifter i vårt medlemsregister. Om du inte betalar in medlemsavgiften, tas dina personuppgifter automatiskt bort efter 1år. Vill du ta bort dina personuppgifter hos oss, kontakta oss så att vi kan ta bort dem.

Dina uppgifter när du kommer på samtal

ATSU-Skåne för inga journaler och begär aldrig personnummer. Du som vill ha stöd, råd eller samtal får lov att vara anonym. Men om vi ska träffas behöver vi kunna nå dig på något sätt om något händer så att vi behöver ändra tiden. Du kan antingen ge oss en e-postadress eller telefonnummer.

 Personuppgiftsansvarig

ATSU-Skåne ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är ATSU-Skåne organisationsnummer, 802475 – 7307.

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Vi ska kunna skicka ut relevant information och nyhetsbrev till dig
  • Vi ska kunna svara på eventuella frågor och ta emot förslag gällande vår verksamhet
  • Vi ska kunna hålla kontakten med dig som söker stöd hos oss
  • Vid eventuell bidragsansökan till vår verksamhet ska vi kunna visa antalet medlemmar

ATSU – Skånes värdegrund är:
• Baseras på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppna diskussioner.
• Alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion.
• Hos oss råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.
• Vi strävar efter jämställdhet och mångfald bland våra stödpersoner, volontärer och andra som hjälper oss i vårt arbete.
• Alla ska få känna sig trygga hos oss.
• Vi ska handla så att vi alltid bekräftar och förverkligar alla människors mänskliga rättigheter.
• Vi ska inte göra något för att begränsa, förvägra eller kränka andras mänskliga rättigheter.

ATSU-Skånes syfte och verksamhet är:
• Att stötta och ge råd till de sexuellt utsatta och deras anhöriga
• Att verka för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp
• Att synliggöra och sprida kunskap om sexuella övergrepp och dess konsekvenser
• Att samverka med och informera olika myndigheter och skolor om sexuella övergrepp och dess konsekvenser. Vår ambition är att de sexuellt utsatta och deras anhöriga skall erbjudas värdig krishantering och goda rehabiliteringsmöjligheter
• Att stötta de drabbade och anhöriga vid besök hos olika myndigheter
• Att arbeta aktivt med att förebygga sexuella övergrepp

ATSU-Skånes mål och vision är ett samhälle:
• utan sexuella övergrepp
• där alla har samma värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion
• där rehabiliteringsmöjligheterna förbättras för såväl de utsatta som deras anhöriga
• där inga sexuella övergrepp, diskrimination och trakasserier finns
• där FN:s barnkonvention följs i alla instanser

ATSU-Skånes motto:
• Samhällets tystnad är förövarnas bästa skydd och de utsattas största hinder till läkning och upprättelse.
• Barn behöver modiga vuxna!

Comments are closed