ATSU-Skåne logo mellanstor

Välkommen till ATSU-Skåne! 

Samhällets tystnad är förövarens bästa skydd och de utsattas största hinder till läkning och upprättelse!

Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.

Vårt mål är att ge stöd åt de som utsatts för sexuella övergrepp som barn och deras anhöriga. Vi vill också ge ökad kunskap till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och vuxna som är eller har varit utsatta.

Vår ambition är att öppna upp så att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Vi vill sprida kunskap om de symptom och signaler som utsatta kan visa för att på så sätt verka för att övergreppen ska upptäckas så tidigt som möjligt.

Om du har frågor så hör av dig till oss:

Telefonnummer: 0706 – 31 52 50
E-post: info@skane.atsu.se

Besök även vår Facebook-sida ATSU-Skåne Att trygga sexuellt utnyttjade.

 

Comments are closed